Can I wash my marionette?

Nie, to neskúšajte. Poškodili by sa kožené kĺby, topánky a celé telo. Na čistenie použite radšej vysávač.

Can I dress my marionette?

Bábka je zavesená na nitiach, ktoré prechádzajú aj cez oblečenie. Treba si zapamätať miesta, kde nite prechádzali cez šaty a odviazať ich z vahadla. Potom sa dajú šaty vyzliecť a obliecť nové. Nite treba prepichnúť cez šaty a priviazať opäť k vahadlu. Ak by sa nedali šaty prevliecť cez hlavu, treba oddeliť hlavu od tela. Hlavu drží šrób, ktorý je zaskrutkovaný pod ľavou pažou bábky.

How to save your marionette?

Bábku je najlepšie zavesiť v priestore v interiéri. Neumiestňujte ju v blízkosti vykurovacích telies a na okno.