Bábkoví dvojníci

Bábky – dvojníci sú vyrobené podľa fotografií danej osoby. Dvojník má oblečené šaty podľa danej osoby a presný typ topánok.

Bábky – dvojníkov vyrábame iba na objednávku. Dodacia doba je 1 mesiac a viac, podľa množstva objednávok.

Na výrobu dvojníkov potrebujeme kvalitné fotografie tváre i celej postavy a vyplnený dotazník. Pohľad na tvár musí byť spredu, z boku aj zo šikma. Cena bábkového dvojníka je 250 € + poštovné.

Doplnkové informácie

120a119a118a117a116a115a114a113a111a110a109a108a107a106a105a104a103a102a101a100a99a98a97a96a95a94a93a92a91a90a89a87a86a85a82a67a68a69a70a71a72b74a75a76a77a78a79a80a81a83a84a66a62a61a58a65a63a60a59a57a56a55a53a51a50a49a48a47a46a45a43a42a2a3a4a5a6a7a8a10a11a14a16a18a21a24a26a27a28a32a35a37a